Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Eyelid Surgery

Eyelid Surgery can be part of a general face lift or a separate operation.
It aims to fix the relaxation of the upper and lower eyelids and remove the "bags".

There is no "suitable age" for this operation, as the "bags" may appear at younger ages.
The upper eyelid incision is made within the eyelid ripple and the lower eyelid incision is made 1-2 mm under the lower eyelids. After a few weeks, those iincisions are completely disappeared.

The operation is usually made under local anesthesia with the aid of an anaesthesiologist who causes "drunkness". Thus, the operation is bearable and the surgeon can check the state of the eyelids, having the patient awake during the operation.

The patient can return home a few hours after the operation.
There are swelling and bruises after the operation which recede gradually. The pain is minimum or none. If intense and persistent pain or sudden "swelling" occurs, you must immediately contact your doctor. The stitches are removed on the 4th day and the patient can return to his work that day (or earlier in many cases).

Avoiding smoking and sun exposure is necessary for 1-2 weeks.