Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Gynaekomastia

At the teenagers, the temporary size raise is natural and is caused by gland raise. If it insists more than two years then there is indication for surgical treatment.

This is a problem of teenagers and many obese men with different cause. At the teenagers, the temporary size raise is natural and is caused by gland raise. If it insists more than two years then there is indication for surgical treatment. In this case, a hypodermic mastectomy is made through a small incision around the nipple corona, which can be supported by liposuction of the surrounding area. The raise of the breast in adults is usually caused by fat tissue accumulation and in most cases, liposuction is enough. In some extensive cases which deal with fall of the breast, it is possible that the breast should be raised, which means more incisions.
If only one of the breasts raises in an adult, he should examine it further in case of a malign tumor.

Gynaekomastia

The gynaekomastia operations are made under general anesthesia and last for 1-2 hours, depending on the "problem". The patient returns home at the same day or the next, while he must bear an elastic band around his chest for 3-4 weeks (elastic vest).

Gynaekomastia

The post-operational pain is mild and treated with mild painkillers. The patient can return to his work even the next day. The stitches are removed after a week. Training and intense physical exercise are allowed after 3-4 weeks. The bruises remain for 3-4 weeks, but the swelling remains for 2-3 months. The results are excellent and satisfactory.