Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Upper limbs lift (Rehabilitation of the relaxation in the arms)

After a weight loss and through time, especially in women, the arms area tends to relax. Usually, the "problem" co-exists with similar relaxation problems in other areas (breasts, abdomen, laps), where a combined treatment should be applied in one or two surgical times if it is necessary.

The technique followed depends on the problem, but usually the incision is made along the inner side of the arms up to the armpit. The operation is made under general anesthesia and lasts about 3 hours.

Usually, the "problem" co-exists with similar relaxation problems in other areas (breasts, abdomen, laps), where a combined treatment should be applied in one or two surgical times if it is necessary.

The patient returns home at the same or following day, bears tubes for 1-3 days and her post-operational course presents no specific problems. The post-operational pain, if exists, wears off with the common painkillers. If intense and persistent pain or sudden "swelling" occurs, she must immediately contact her doctor. The patient can return to work and daily activities in a few days.

The scars do not completely disappear, but after a year they are discolored and visible only when lifting the arms.