Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Private Practice

Private Practice

The private practice of Christos Asimomitis is open at the following days and hours:

Monday - Tuesday - Thursday 18.00 - 21.30 (upon appointment).

The following services are provided at the private practice:

  • Patient examination - Consultation
  • pre-operational check up
  • post-operational check up (follow-up)
  • injectible implants

 

Patient examination - Consultation

During the first visit at the private practice, a complete personal and family medical history is taken, a clinical examination is made and the "problem" of the patient is analyzed. The patient is informed about the kind of the therapy to be followed, the necessary pre-operational examination, the possible implications, the post-operational course and the expected results. Lastly, he is informed about the estimated cost.

Pre-operational check up

Private Practice The doctor and the patient discuss for the last time before the operation, the patient's file is examined with all the pre-operational examinations and in the end a declaration of assent is signed by the patient to have the surgical operation (according the guidance of the Hellenic Company of Plastic Reconstructive and Cosmetic Surgery). Private Practice

The patient has the option to be examined by a Cardiologist (clinical check-up, cardiodiagram, triplex, fatigue test, Holter of pressure and rythm), a Pathologist, Surgeon, Endocrinologist, Rheumatologist, Neurologist and Orthopedic (associated doctors with private practices in the same building) in the private practice. Private Practice

Moreover, there is in the same building a Diagnostic Center which provides a full x-ray lab (x-rays, panoramic radiography, mastography, ultrasounds, triplex, computer tomographics) and bio-pathological check-up (microbiological, blood, biochemical, immunizing, hormonal, cancer indicators, medicine levels, molecure biology).

Post-operational check up - follow-up

At the first days after the patient returns home, the immediate post-operational check-up is made (change of trauma, stitches removal etc). A scheduled periodic check follows for at least a year after the operation. All visits for the post-operational check have no cost.

Injectible implants

Private Practice All the sessions that include therapies with injectible implants are also held in the Private Practice.