Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Injectible Implants Application

Time, the repeated facial muscle contractions and the constant sun exposure gradually reduce elastin and the collagen which retain the skin's elasticity, having as a result the appearance or deterioration of wrinkles, which are divided in two categories:

1) the dynamic wrinkles, caused by muscle activity and

2) the static wrinkles, caused by volume loss.

Their treatment can be made in selected cased with non reconstructive therapies, which include the application of injectible implants , depending on the problem. These therapies are becoming popular these years, as they are faster, slightly painful, are less difficult to be applied and cost less.