Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Hyaluronic Acid Implants

It is a category of injectible implants based on thehyaluronic acid, a substance that already exists in our skin retaining humidity, causing hydration. This therapy seeks to "fill" the static wrinkles, regaining the lost volume and completing the remaining hyaluronic acid in the skin, having the "smoothing" of the wrinkles and the facial lines as a result. It is also used to redifine the lip shape.

The whole procedure takes about 10-20 minutes. It is relatively painless, as the substances we use include a local anesthetic. You can return to your daily activities right after the therapy. The therapy results are visible immediately and improve in the next days.

They have an excellent safety profile and are absorbable, so the aesthetic result is not permanent, eradicating the risk of a permanent change. The therapy is revised every 12 months approximately.