Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Polylactic Acid

Polylactic Acid is an absorbable material which stimulates the fibroplasts to produce collagen. Every injection is placed in the chorion, namely the bounary of the lowest skin layer with the ??υποδόρια layer. The whole procedure lasts about 20-30 minutes.

The results are visible gradually from the first month, as the polylactic acid acts through time. The first revision is made in 1-3 months and therefore the therapy is repeated approximately every 12-18 months .