Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Mesotherapy

This is an injectable treatment which enriches skin with a "cocktail" of multi-vitamins, trace elements, hyaluronic acid and DMAE, a contracting factor which acts on the neck and facial outline, bringing back the contraction.

The hyaluronic acid retains the skin humidity, detering its dehydration and restores the facial volume wherever its lasticity was lost. The therapy is applied on the face, neck and neckline.

The sessions are made once in a week for a month and therefore the therapy is revised every 3 months, to retain the result.