Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Articles

Published Study Summaries in International Magazines:

 1. Asimomitis C, Stavrianos S, Baziotis N, Betsou S, Valsamis S, Rapidis A.D. The use of three phase scintigraphy and orthopantomography for the evaluation of vascularized bone grafts in the head and neck area. 16th ICOMS, Athens, Greece, May 14-20, 2003. Int J Oral Maxillofac Surg 32: Suppl.1: S39, 2003. Read more here
 2. Lagogiannis G, Manoussaki L, Stavrianos S, Valsamis S, Asimomitis C, Mamaloukakis S, Faratzis G, Kokkalis G, Rapidis A.D. Functional results of the hand after the use of radial forearm free flap. 16th ICOMS, Athens, Greece, May 14-20, 2003. Int J Oral Maxillofac Surg 32: Suppl.1: S61, 2003. Read more here
 3. Faratzis G, Stavrianos S, Asimomitis C, Valsamis S, Apostolidis H, Kokkalis G, Rapidis A.D. The surgical treatment of stage III mandibular osteoradionecrosis. Report of five cases. 16th ICOMS, Athens, Greece, May 14-20, 2003. Int J Oral Maxillofac Surg 32: Suppl.1: S72, 2003.
 4. Stavrianos S, Asimomitis C, Mamaloukakis S, Valsamis S, Apostolidis H, Faratzis G, Kokkalis G, Rapidis A.D. Free tissue transfer in maxillofacial surgical oncology. Analysis of 58 cases. 16th ICOMS, Athens, Greece, May 14-20, 2003. Int J Oral Maxillofac Surg 32: Suppl.1: S39, 2003.
 5. Athanasiou A, Stavrianos S, Manousaki A, Loupatatzi A, Asimomitis C, Kretsis B, Entsef A, Papadopoulou F, Kokkalis G, Rapidis A.D. Speech and swallowing studies of patients with total and subtotal glossectomy. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:74-75, 2005. Read more here
 6. Stavrianos S, Asimomitis C, Loupatatzi A, Manousaki A, Lagogiannis G, Valsamis S, Apostolidis H, Faratzis G, Zarkadas G, Kokkalis G, Rapidis A.D. Free tissue transfer in maxillofacial surgical oncology. Analysis of 64 cases. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:80, 2005. Read more here
 7. Faratzis G, Stavrianos S, Asimomitis C, Apostolidis H, Kokkalis G, Rapidis A.D. The surgical treatment of stage III mandibular osteoradionecrosis. Report of 6 cases. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:84, 2005. Read more here
 8. Kretsis B, Stavrianos S, Asimomitis C, Loupatatzi A, Athanasiou A, Manousaki A, Entsef A, Kokkalis G, Rapidis A.D. Functional results of patients with total glossectomy without laryngectomy. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:85, 2005. Read more here
 9. Loupatatzi A, Stavrianos S, Asimomitis C, Manousaki A, Athanasiou A, Bretsis B, Liapakis J, Lagogiannis G, Faratzis G, Valsamis S, Kokkalis G, Rapidis A.D. Postoperative complications after surgery and free tissue transfer of tumors in the head and neck region. Results from the study of 70 patients. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:108, 2005. Read more here
 10. Manousaki A, Stavrianos S, Lagogiannis G, Asimomitis C, Papaevangelou M, Apostolidis H, Vilos G, Valsamis S, Apostolikas N, Rapidis A.D. Microvascular histopathology. The incidence and significance of vascular pathology in pedicle recipient vessels in head and neck oncologic reconstruction. Results from 28 patients. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:112-113, 2005.
 11. Manousaki A, Loupatatzi A, Stavrianos S, Lagogiannis G, Asimomitis C, Kretsis B, Kokkalis G, Rapidis A.D. Functional results of the hand after the use of the radial forearm free flap. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:117, 2005.
 12. Asimomitis C, Lagogiannis G, Stavrianos S, Baziotis N, Rapidis A.D. The use of three phase scintigraphy and orthopantomography for the evaluation of vascularized bone grafts in the head and neck area. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:119-120, 2005.
 13. Papadimitriou G, Stavrianos S, Asimomitis C, Lagogiannis G, Faratzis G, Valsamis S, Kokkalis G, Rapidis A.D. The degree of mucosalization of radial forearm flap after its intra-oral transposition. Histopathological results in 42 patients. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:138, 2005. Read more here
 14. Stavrianos S, Asimomitis C, Lagogiannis G, Papadimitriou G, Kokkalis G, Rapidis A.D. Free flap salvage. Surgical experience in 6 patients. 10th ICOOC, 19-24 April 2005, Crete, Greece. Oral Oncology 41:Suppl.1:139, 2005. Read more here
 15. Apostolidis H, Laskarides C, Rapidis A.D., Asimomitis C, Baziotis N, Stavrianos S. The use of orthopantomography and three phase scintigraphy for the evaluation of free bone grafts in the oral and maxillofacial region. AAOMS 87th Annual Meeting, September 20-24, 2005, Boston, MA.USA. J Oral Maxillofac Surg 63(8):Suppl.1:82-83, 2005.
 16. D. Andreopoulos, A. Zanglis, G. Frangos, A. Sideropoulou, M. Dima, G. Theodorou, Asimomitis C., A. Rapidis, N. Baziotis. 3-Phase bone scintigraphy in the assessment of vascular patency and viability of the autologous osseous grafts used in reconstructive surgery in patients with mandibular cancer. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, October 1-3, 2006, Athens Greece. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 33: Suppl. 2:266, 2006.
 17. Athanasiou A., Stavrianos S., Loupatatzi A., Asimomitis C., Kretsis B., Kokkalis G., Rapidis A.D. The evaluation of speech and swallowing in patients with total and subtotal glossectomy with the use of videofluroscopy 1st World Congress International Academy of Oral Oncology, May 17-20 2007, Amsterdam, The Netherlands. Oral Oncology Suppl. 2:167, 2007.

 

Publishes Studies in Greek Magazines:

 1. Publication at the magazine PLASTIC SURGERY & COSMETIC DERMATOLOGY Read more here
 2. The Role of the Micro-surgically Transported Free Flaps at the Deficit Rehabilitation of the Lower Part of the Calf, Leg-calf - Our Experience. Ν. Karmiris, Σ. Vourtsis, Ch. Asimomitis, Π. Spiriounis. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA HELLENICA 59(4):185-192, 2008 Read more here
 3. Rehabilitation of Extended Skull-facial Deficits with the Micro-surgical Tissue Transport. 4 cases report. Ch. Asimomitis, Stavrianos S., G. Archontakis, G. Papadimitriou, S. Valsamis, Kokkalis G., Rapidis A.D.. HELLENIC SURGICAL ONCOLOGY 1: 18-25, 2006. Read more here
 4. Mucoepidermoid carcinoma of the parotide. Case report with adverse course. Stavrianos S., Ι. Liapakis, Ch. Asimomitis, B. Kretsis, A. Loupatatzi, Ι. Katsilieris, Kokkalis G., Rapidis A.D. HELLENIC SURGICAL ONCOLOGY 2: 86-90, 2006. Read more here
 5. Pheochromocytoma of Carotid Body. Care Description with irregular symptoms and bibliography round-up. Α. Athanasiou, Ch. Liapis, Η. Tzortzis, Μ. Moustardas, B. Kretsis, Ch. Asimomitis, Stavrianos S., Rapidis A.D., Kokkalis G. HELLENIC PLASTIC SURGERY 2:173-178, 2005. Read more here
 6. Tissue transplants with Microsurgery Techniques in Surgical Oncology. Stavrianos S. , Kokkalis G., Rapidis A.D., S. Valsamis, Ch. Asimomitis, Α. Manousaki, A. Loupatatzi, Μ. Kotrotsiou. CLINICAL CHRONICLES 27:369-376, 2004. Read more here
 7. Metastatic Melanoma of the Thyroid Gland. S. Stavrianos, Ν.R. McLean, S. Fellows, Ch.M. Asimomitis. HELLENIC PLASTIC SURGERY 2:219-222, 2002. Read more here
 8. Articles Round-up from the International Bibliography. Ch. Asimomitis, S.C. Mamaloukakis, Α. Anastasopoulos, Ε. Giannopoulos, L. Manousaki, Stavrianos S.. HELLENIC PLASTIC SURGERY 2:231-236, 2002. Read more here
 9. Articles Round-up from the International Bibliography. Stavrianos S., CH. Tsetsonis, G. Papadimitriou, Ο. Kaksira, Ch. Asimomitis, S.C. Mamaloukakis. HELLENIC PLASTIC SURGERY 1:121-134, 2001. Read more here
 10. Tissue Transplants with Microsurgery Techniques in Surgical Oncology Stavrianos S., Kokkalis G., Rapidis A.D., G. Zarkadas, CH. Tsetsonis,G. Papadimitriou, S.C. Mamaloukakis, Ch. Asimomitis. HELLENIC PLASTIC SURGERY 1:43-48, 2001.
 11. Post-traumatic Diaphragmatic Hernia with a Delayed and Irregular Appearance. Villias Κ., Ch. Asimomitis, Tentis D., Papadopoulos G. MEDICAL DIGEST OF ARMED FORCES 34:123-127, 2000. Read more here

 

Published Studies in International Magazines:

 1. Gastrocnemious Muscle Flap of Both Heads on a Single Vascular Pedicle: A Case Report. S.C. Mamaloukakis, C.M. Asimomitis, CH. Tsetsonis, SD. Stavrianos, GA. Kokkalis. SCAND. J. OF PLAST. RECONSTR. SURG. HAND SURG. 40(2): 120-123,2006 Read more here