Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Curriculum Vitae

Brief CV

Scientific Activity

Post-educational Classes-Seminars (As a Trainee)

Post-educational Classes-Seminars (As Trainer-Lecturer)

 

 

Brief CV

Christos Asimomitis

 • Was born in Athens in 1969.
 • Graduated from the 8th High School of Athens with a degree of 18.4 and passed at the Medical School of the Military School of Officers in September 1988.
 • He graduated the Medical School of the A.U.Th. with the grade "very good" in 1994.
 • He was given the title of Second Lieutenant Doctor of Sanitary Department in March 1995.
 • He followed the classes of the Sanitation Application School, from March 1995 to March 1996, graduating with the grade 18,62. During his studies, he served as an assistant in various clinics of the 401 GMHA and followed the classes of the School of Special Armed Forces - Radio-Bio-Chemical War Department.
 • He served as Commander of Sanitary Company at the 21st AIFV (Komotini), responsible for Public Health issues of the 4th Office Staff of the 21st AIFV and as responsible for the medical practice of the Komotini Medicine Camp, from March 1996 to March 1998, having scientific, commanding and staff duties.
 • He was selected to be trained in Plastic Surgery after successful exams held by the Sanitary Administration of Army General Staff in March 1997.
 • He practiced for 2 years in the General Surgery, at the 2nd Surgery Clinic of the 401 GMHA from March 1998 to March 2000.
 • He practiced for 4 years in the specialty of Plastic Surgery from April 2000 to April 2004, at the Plastic and Reconstructive Department of the Anti-Cancer and Oncological Hospital "Agios Savvas".
 • He was certified as a Plastic Surgeon after examinations in June 2004.
 • He served as Deputy in the Plastic and Reconstructive Clinic of the 401 GMHA from June to October 2004.
 • He served as Director of the Surgical Department of the STEP/95 from November 2004 to November 2005.
 • He served as Deputy in the Plastic and Reconstructive Clinic of the 417 NIMTS from November 2005 to March 2008 and as Director from March 2008 until today.
 • A member of the Greek Company of Plastic reconstructive and Cosmetic Surgery, the Greek Microsurgery Company, the Greek Hand Surgery Company, as well as their European associated companies.
 • Advisor of the Greek Company for the Therapy of the Maxillofacial Cancer.
 • Candidate Professor of the Medical School of the National and Kapodistrian Athens University.
 • 11 published Projects in Greek and International scientific magazines of Plastic Surgery, Surgical Oncology and Orthopedic.
 • 17 published Project Summaries in International Scientific Magazines of Maxillofacial Surgery, Oral Oncology and Nuclear Medicine.
 • 45 Announced Projects in Greek Conferences of Plastic Surgery, Microsurgery, Hand Surgery, Maxillofacial Surgery and General Surgery.
 • 29 Announced Projects in International Conferences of Plastic Surgery, Microsurgery, Hand Surgery and Maxillofacial Surgery.
 • As a trainee, he took part in 31 seminars of Plastic, Reconstructive, Cosmetic Surgery and Microsurgery in Greece and abroad.
 • As a trainer, he took part in 10 seminars of Plastic, Reconstructive, Cosmetic Surgery and Microsurgery in Greece.
 • He was awarded the 2 first awards for announced studies in Greek Conferences of Plastic Surgery and Surgical Oncology.

Scientific Activity

 • Candidate Professor of the National and Kapodistrian University of Athens.
 • Member of the Organizing Commitee of the 10th INTERNATIONAL CONGRESS ON ORAL CANCER which was held in Crete from 19 to 24th of April 2005.
 • Articles

Post-educational Classes-Seminars (As a Trainee)

1998
I completed after successful exams the Post-graduate Program “ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT” (ATLS), held by the Surgical Clinic of the Patras University under the patronage of the American College of Surgeons in March 1998.
Scientific Workshop: "The Survival Chain of the Urgent, the Flawed Chains", held by Greek Center of Immediate Help on March 28 1998.
1999
Post-educational Classes of the Greek Surgical Company of 1999.
Scientific Workshop of Plastic Surgery: "Head and Nape Cancer", held in the 251GHA on 30 April 1999.
Post-educational courses of the Diabetic Center of the 2nd Pathological Clinic of the University of Athens about Diabetes Mellitus(November 22-26 1999) under the European Association for the Study of Diabetes.
2000
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 10 June 2000: "Cosmetic operations of facial rehabilitation with the use of leachy polyethylene (MEDPOR)".
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 25 November 2000: "Dupuytren, Botox, Spider veins".
2001
17th Seminar of Microsurgery, held by the Orthopedic Clinic of the Ioannina University (Ioannina June 27-July 1 2001).
2002
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 23 February 2002 : "Head and Nape Burns, Injectible Polylactic Acid (New Fill) as the new facial implant".
10th Week of Practice in the Microsurgery, held by the Orthopedic Clinic of the Ioannina University (Ioannina May 26-June 1 2002).
Practice in Microsurgery for 12 weeks, held by the Hand Surgery and microsurgery Clinic of the KAT Hospital (1 April- 21 June 2002).
Applied Seminar of traumatic hand injuries, held by the Plastic and Reconstructive Clinic of the Evangelismos Hospital (15th November 2002).
"Rhinoplasty".
Workshop: "Oral Cancer", held by the Hellenic Anti-Cancer Company and the Hellenic Oncology Company on 29th March 2003.
2nd Seminar of Flap preparation on Live Tissues , held by the Plastic Surgery Clinic of the Hygeia Hospital and Gennimatas Hospital (Athens May 22-24 2003).
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 7th June 2003: "Face Lift and Facial Augmentation".
1st Seminar Microsurgery for Adva Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery (Athens September 11-12 2003).
1st Seminar of Arm Surgery and Review Course with practice on hands of dead bodies, held by the Orthopedic Clinic and the Anatomy-Histology-Embryology Of the Ioannina University (Metsovo October 25-28 2003).
International Course on Body Contouring & Cosmetic Breast Surgery , held by the Plastic and Reconstructive Department of the Liege University, Belgium under the European Association of Plastic Surgeons (December 3-4 2003).
21st International Workshop on Free & Island Flaps , held by the Plastic and Reconstructive Department of the Liege University, Belgium, under the European Association of Plastic Surgeons (December 4-6 2003).
2004
Two-day Workshop: "New trends in Reconstructive and Cosmetic Surgery of the Breast", held by The Balkan Company of Plastic Reconstructive and Cosmetic Surgery (Thessaloniki January 23-24 2004).
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 28 February 2004: "Hair Transplant".
Workshop: "What is new in Microsurgery and Hand Surgery", held by the Greek Company of Hand Surgery and the Hellenic Company of Reconstructive Microsurgery on 24 April 2004.
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 13 November 2004 : "Cosmetic Rehabilitations".
22nd International Workshop on Free & Island Flaps , held by the Plastic and Reconstructive Department of the Liege University, Belgium, under the European Association of Plastic Surgeons (December 1-3 2004).
International Course on Body Contouring & Cosmetic Breast Surgery , held by the Plastic and Reconstructive Department of the Liege University, Belgium under the European Association of Plastic Surgeons (December 3-4 2004).
2005
1st Seminar of Free Flap Transportation to Live Tissue, held by η Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University and the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic (Athens March 18-20 2005).
2006
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 25th February 2006 : "Current trends at the burn therapy".
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 8th April 2006: "Lower limbs bone deficits".
Educational Seminar of Plastic Surgery of the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery on 27th May 2006: "a) Side incision of SMAS, b) mask lift Cosmetic and reconstructive applications, c) Endoscopic lift of the forehead and d) Facial reconstructive operations.
2008
10th International Master Course on Aging Skin. (Paris January 9-12 2008).

Post-educational Classes-Seminars (As Trainer-Lecturer)

2002
Post-educational Seminar of Microsurgery, held by the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery (Athens June 5-7 2002).
2004
2nd Seminar of Microsurgery for Advanced, held by the Greek Company of Plastic-Reconstructive and Cosmetic Surgery (Athens March 10-12 2004).
2005
6th Seminar Flap Preparation on Live Tissues, held by the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic and the Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University (Athens June 9-11 2005).
2nd Seminar of Free Flap Transportation to Live Tissue, held by η Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University and the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic (Athens November 24-26 2005).
7th Seminar Flap Preparation on Live Tissues , held by the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic and the Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University (Athens December 15-17 2005).
2006
3ο Seminar of Free Flap Transportation to Live Tissue, held by the Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University and the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic (Athens March 16-19 2006).
3rd Educational Seminar of Reconstructive Microsurgry with practice in free flaps, held by the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic and the Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University (Athens November 13-15 2006).
9th Seminar Flap Preparation on Live Tissues , held by the Hygeia Hospital Plastic Surgery Clinic and thePlastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University (Athens December 7-9 2006).
2007
10th Seminar Flap Preparation on Live Tissues, held by the Plastic Surgery Clinic of the Hygeia Hospital and the Plastic Surgery & Burn Clinic of the Medical School of Ioannina University (Athens December 5-7 2007).