Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Post-injury deficits

Rehabilitation of post-traumatic deficits of the upper and lower limb

The upper and lower limb traumas, as result of car, work or other accidents, are initially addressed from doctors of other specialties (surgeons, orthopedics etc), either because traumas that is necessary to be addressed first co-exist, in order to stabilize the patient, either because there is no plastic surgeon available. After the first treatment and problem siolution such as a fracture osteosynthesis, the reconstructive surgeon is called to address various problems.

Those could derive from the injury, like extruding bones, osteosynthesis materials, tendon nerve vessels, etc, which need to be covered with well-blooded tissues. Some problems may appear afterwards (even after years), such as the reveal of osteosynthesis matrials, and chronic osteonyelitis

The plastic surgeon is to provide solutions for all these problems, which will ensure the viability of the limb, the full or at least satisfactory functional rehabilitation and the improvement of its appearance.

A line of operations is often necessary to achieve the desired result. In some cases, the only solution is the microsurgery, namely the tissue transport (bones, muscles etc) from other body areas, with the use of surgical microscope and the appropriate equipment, which demands increased operational time.