Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Amputated stumps

Rehabilitation of problematic amputated stumps.

Patients who had to be amputated from traumas or oncological reasons, need prosthetic limbs so they can walk again. However, chronic ulcus in the pressure points are created, which derive from the inadequate coverage with healthy and well-blooded tissues of the bone edges of the amputated stump.

Ulcus may often appear after the amputation, never allowing the patient to be able to use prosthetic limbs.

The treatment includes various methods, simple or complex, depending on the problem and the capability and mood of the patient to succumb to hourly operations.

For example, after the surgical cleaning of the ulcus, a simple shortening of the calf bone (for amputations under the knee) may provide surplus of tissues which can easily cover the bone and provide a new, healthy amputated stump.

In other cases, the calf bone may be not long enough (in close distance to the knee) and an extra shortening may not be possible. The patient has to choose between the simple procedure of the further amputation above the knee, which will, however, remove this valuable joint and the complex operation of microscopic tissue transplant from other body parts that will cover the bone and save the joint.

In any case, the knee joint (if exists) must be preserved, because it ensures better walking, better capability to make our daily activities and a more natural way of life in the end. It is worth mentioning that the patient who was amputated under the knee needs 25% more energy to walk compared to a normal man, but this percentage is increased to 65% for those who were amputated abobe the knee!!!