Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Our philosophy

Our physical appearance is a matter with serious psychological and social dimensions. Each "problem", aesthetic or/and reconstructive, that the plastic surgeon is called to address, leads him to a continuous fight against the biological boundaries of the patient. His allies in this fight are the proper knowledge, the professional approach, the importance of the details, the sincere relationship between the patient and the doctor and the doctor's contant efforts for the best.


We seek to offer high quality services with the maximum safety levels to anyone interested, keeping his health safe, along with the care of his appearance, on the grounds of a personalized approach, harmonic relationship and constant report to the patient.

Our philosophy

Aesthetical Surgery

As man grows, the results of gravity, sun exposure, smoking and daily activities are visible to his face. Deep wrinkles and relaxation appear.
More...

Frequently Asked Questions

What is Plastic Surgery?
It is a surgical specialty of medicine, whose full name is "Plastic Reconstructive and Cosmetic Surgery".
More...